ทองกวาว

ลักษณะทั่วไป
ลำต้น เป็นไม้เปลือกหนา เปลือกแตกเป็นร่องตื้นๆ เป็นไม้เนื้อแข็ง สูงประมาณ 10-20 เมตร ยอดกิ่งก้าน รูปทรงไม่แน่นอน เช่น เป็นพุ่มหนา สูงโปร่ง เป็นไม้ผลัดใบ เป็นพัธุ์ไม้โตช้า มีความทนทานต่อความแห้งแล้ว และ ต่อโรคสูง ขยายพัธุ์ด้วยเมล็ด เปลือกสีเทา ขาว ค่อนข ้างหนา ใบประกอบแบบขนนกเรียงเวียนสลับ มี 3 ใบย่อย ปลายกลมหรือทู่ โคนกลม ขอบใบเรียบ
ผิวด้านบนเกลี้ยงด้านล่างสาก

Advertisements